Sunday, December 27, 2009

Tuesday, December 15, 2009

TEACHING MATHEMATICS

SEJARAH NOMBOR

.:::::. SEJARAH NOMBOR .:::::.

Sejarah

Nombor

Angka

Nombor ialah satu entiti abstrak yang mewakili hitungan atau ukuran. Simbol untuk nombor dipanggil angka. Dalam penggunaan biasa, angka sering digunakan sebagai label (penomboran rumah), penunjuk susunan (nombor bersiri), dan kod (ISBN). Dalam bidang matematik, takrif nombor telah diperluas untuk merangkumi keabstrakan seperti pecahan, nisbah, serta nombor-nombor negatif, transenden, dan kompleks.

Operasi-operasi aritmetik untuk nombor, seperti kira-kira campur, kira-kira tolak, pendaraban dan pembahagian, dibuat lebih umum dalam cabang matematik yang dikenali sebagai algebra niskala. Algebra niskala ialah kajian tentang sistem-sistem nombor abstrak, sepertikumpulan, gelanggang dan medan.

Nombor-nombor harus dibezakan daripada angka yang merupakan simbol untuk mewakili nombor. Nombor 'lima' boleh diwakili dengan kedua-dua angka asas sepuluh, iaitu 5, atau angka Roman, V. Notasi-notasi yang digunakan untuk mewakili nombor dibincangkan dalam rencana sistem angka yang berasingkan. Satu perkembangan yang penting dalam sejarah angka ialah perkembangan satu sistem tempat dan serupa dengan sistem perpuluhan moden, dapat mewakili nombor-nombor yang amat besar. Sebaliknya, angka-angka Roman memerlukan simbol-simbol tambahan untuk mewakili nombor-nombor yang lebih besar.

Friday, December 11, 2009

TEKNOLOGI MAKLUMAT DALAM PENDIDIKAN

Pendidikan sekarang semakin meluas menggunakan teknologi. Ia menjadikan sesuatu pengajaran lebih mudah untuk disampaikan dan lebih menarik.

Penggunaan ICT dalam P&P membolehkan aktiviti P&P dijalankan tanpa kekangan tempat dan masa, meningkatkan penggunaan sumber pendidikan, berupaya meningkatkan kualiti pendidikan di samping mempercepat proses pendidikan berasaskan kadar kebolehan pelajar.

KPM telah menggariskan tiga dasar utama ICT dalam pendidikan.

  • Dasar pertama adalah literasi ICT untuk semua pelajar, bermaksud pelajar memperoleh kemahiran menggunakan kemudahan ICT.

  • Dasar kedua mengutamakan peranan dan fungsi ICT dalam pendidikan sebagai kurikulum dan alat P&P. ICT sebagai kurikulum bermaksud pelajar mempelajari ICT sebagai mata pelajaran seperti mata pelajaran Teknologi Maklumat bagi peringkat SPM dan mata pelajaran Pengkomputeran bagi peringkat STPM. ICT dalam P&P seperti penggunaan perisian kursus, internet, dan aplikasi generik yang lain (contohnya, perisian CAD dalam mata pelajaran reka cipta dan lukisan kejuruteraan).
  • Dasar ketiga menekankan penggunaan ICT untuk meningkatkan produktivi, kecekapan, dan keberkesanan sistem pengurusan. Ini terhasil daripada pengautomasian pejabat dan pelaksanaan sistem aplikasi pengurusan yang membawa kepada penambahbaikan proses kerja.

HURAIAN SUKATAN MATEMATK PENDIDIKAN KHAS

1. PRA NOMBOR

1.1 Menamakan objek

1.1.1 Bentuk

1.1.2 Saiz

1.1.3 Warna

1.2 Menentukan kumpulan objek

1.2.1 Panjang / Pendek

1.2.2 Besar / Kecil

1.2.3 Tinggi / Rendah

1.2.4 Tebal / Nipis

1.2.5 Berat / Ringan

1.2.6 Banyak / Sedikit

1.2.7 Sama banyak / Tidak sama banyak

1.2.8 Kumpulan lebih / Kurang

2. NOMBOR BULAT

2.1 Menamakan nombor

2.1.1 Nombor

2.2 Membilang nombor

2.2.1 Bilang tertib menaik / menurun

2.2.2 Rangkaian nombor

2.3 Menentukan nilai nombor

2.3.1 Nombor mempunyai kuantiti

2.3.2 Perbandingan nilai nombor

2.4 Menulis nombor

2.4.1 Simbol nombor

2.5 Menggunakan nombor

2.5.1 Penulisan nombor dalam perkataan

2.5.2 Nombor dalam kehidupan harian

3. OPERASI TAMBAH

3.1 Menyatakan situasi tambah dalam bahasa harian

3.1.1 Penyatuan dua kumpulan

3.1.2 Penambahan dengan membilang semula

3.2 Menambah sebarang dua nombor

3.2.1 Dalam lingkungan fakta asas

3.2.2 Sebarang dua nombor

a. Tanpa mengumpul semula

b. Dengan mengumpul semula

3.3 Menulis ayat matematik bagi operasi tambah

3.3.1 Pengenalan symbol ( + ) dan ( = )

3.3.2 Ayat matematik bagi operasi tambah

a. Bentuk ayat matematik

b. Bentuk lazim

3.4 Melengkapkan ayat matematik bagi operasi tambah

3.4.1 Penekanan kepada operasi tambah melengkapkan ayatmatematik

3.5 Menyatakan secara spontan fakta asas tambah

3.5.1 Penambahan secara spontan fakta asas

3.6 Menambah sebarang tiga nombor

3.6.1 Sebarang tiga nombor

a. Tanpa mengumpul semula

b. Dengan mengumpul semula

3.7 Membina cerita

3.7.1 Cerita daripada ayat matematik

3.7.2 Ayat matematik daripada cerita

3.8 Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan operasi tambah

3.8.1 Masalah harian yang melibatkan cerita, rajah dan jadual

4. OPERASI TOLAK

4.1 Menyatakan situasi tolak dalam bahasa harian

4.1.1 Penolakan melalui proses pengasingan dua kumpulan

4.1.2 Penolakan dengan mencari perbezaan

4.2 Menolak sebarang dua nombor

4.2.1 Dalam lingkungan fakta asas

4.2.2 Sebarang dua nombor

a. Tanpa mengumpul semula

b. Dengan mengumpul semula

4.3 Menulis ayat matematik bagi operasi tolak

4.3.1 Pengenalan symbol ( - ) dan ( = )

4.3.2 Ayat matematik bagi operasi tolak

a. Bentuk ayat matematik

b. Bentuk lazim

4.4 Melengkapkan ayat matematik bagi operasi tolak

4.4.1 Penekanan kepada melengkapkan ayat matematik operasi tolak

4.4.2 Songsangan fakta tambah

4.5 Menolak sebarang tiga nombor

4.5.1 Sebarang tiga nombor

a. Tanpa mengumpul semula

b. Dengan mengumpul semula

4.6 Membina cerita

4.6.1 Cerita daripada ayat matematik

4.6.2 Ayat matematik daripada cerita

4.7 Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan operasi tolak

4.7.1 Masalah harian yang melibatkan literasi mudah, cerita, rajah dan jadual

5. GABUNGAN DUA OPERASI

5.1 Membina cerita

5.1.1 Pembinaan cerita daripada ayat matematik

5.1.2 Pembinaan ayat matematik daripada cerita

5.2 Menyelesaikan masalah yang melibatkan gabungan dua operasi

5.2.1 Operasi tambah dan tolak dalam lingkungan fakta asas

5.2.2 Masalah harian yang melibatkan literasi mudah, cerita, rajah, graf atau jadual

6. OPERASI DARAB

6.1 Menyatakan operasi darab dalam bahasa harian

6.1.1 Pengertian darab dalam proses tambah berulang

6.1.2 Kenalpasti kumpulan dan ahli

6.2 Mendarab sebarang dua nombor dalam lingkungan fakta asas.

6.2.1 Sifir 1 hingga 9

6.2.2 Darab sebarang nombor dengan sifar

6.3 Menulis ayat matematik bagi operasi darab

6.3.1 Pengenalan simbol ( X ) dan ( = )

6.3.2 Ayat matematik bagi operasi darab

a. Bentuk ayat matematik

b. Bentuk lazim

6.4 Melengkapkan ayat matematik bagi operasi darab

6.4.1 Lingkungan fakta asas

6.5 Menyatakan secara spontan fakta asas darab

6.5.1 Fakta asas darab

6.6 Membina cerita

6.6.1 Cerita daripada ayat matematik

6.6.2 Ayat matematik daripada cerita

6.7 Menyelesaikan masalah yang melibatkan operasi darab

6.7.1 Masalah harian yang melibatkan literasi mudah, cerita, rajah dan jadual

7. OPERASI BAHAGI

7.1 Menyatakan operasi bahagi dalam bahasa harian

7.1.1 Konsep bahagi

a. Pengumpulan

b. Perkongsian

7.2 Membahagi sebarang dua nombor dalam lingkunganfakta asas

7.2.1 Dalam lingkungan fakta asas

7.3 Menulis ayat matematik bagi operasi bahagi

7.3.1 Pengenalan simbol ( ÷ ) dan ( = )

7.3.2 Ayat matematik bagi operasi bahagi

a. Bentuk ayat matematik

b. Bentuk lazim

7.4 Melengkapkan ayat matematik bagi operasi bahagi

7.4.1 Dalam lingkungan fakta asas

7.5 Membahagi secara spontan

7.5.1 Fakta asas bahagi

7.6 Membina cerita

7.6.1 Cerita daripada ayat matematik

7.6.2 Ayat matematik daripada Cerita

7.7 Menyelesaikan masalah yang melibatkan operasi bahagi

7.7.1 Masalah harian yang melibatkan literasi mudah, cerita, rajah, gambar, jadual atau graf (graf palang)

8. WANG

8.1 Mengenal mata wang Malaysia

8.1.1 Wang syiling

8.1.2 Wang Kertas

8.2 Menentukan nilai wang

8.2.1 Nilai wang syiling

8.2.2 Nilai wang kertas

8.2.3 Persamaan nilai wang

8.2.4 Persamaan nilai wang dengan harga barang

8.3 Menyelesaikan operasi tambah yang melibatkan nilaiwang

8.3.1 Operasi tambah yang melibatkan wang

a. Tanpa mengumpul semula

b. Dengan mengumpul semula

8.4 Menyelesaikan operasi tolak yang melibatkan wang

8.4.1 Operasi tolak yang melibatkan wang

a. Tanpa mengumpul semula

b. Dengan mengumpul semula

8.5 Menyelesaikan operasi darab yang melibatkan wang

8.5.1 Nombor 1 digit dengan sen

8.5.2 Nombor 1 digit dengan hingga RM100

8.6 Menyelesaikan operasi bahagi yang melibatkan wang

8.6.1 Pembahagian sen dengan nombor 1 digit

8.6.2 Pembahagian ringgit dengan nombor 1 digit hingga RM100

8.7 Membina cerita

8.7.1 Cerita daripada ayat matematik

8.7.2 Ayat matematik daripada cerita

8.8 Menyelesaikan masalah yang melibatkan nilai wang

8.8.1 Masalah harian yang melibatkan nilai wang

9. MASA DAN WAKTU

9.1 Menamakan waktu dalam satu hari

9.1.1 Konsep waktu dalam satu hari

9.1.2 Aktiviti harian mengikut waktu

9.2 Menamakan hari dalam seminggu

9.2.1 Hari dalam seminggu

9.2.2 Aktiviti-aktiviti dalam seminggu

9.3 Menamakan bulan dalam setahun

9.3.1 Bulan-bulan dalam setahun

9.3.2 Bilangan hari dalam sebulan

9.3.3 Bilangan minggu dalam sebulan

9.3.4 Bilangan bulan dalam setahun

9.4 Merekodkan aktiviti dalam setahun

9.4.1 Tarikh

9.4.2 Jenis peristiwa

a. Peristiwa khas

b. Peristiwa individu

9.5 Menyatakan waktu dalam unit jam

9.5.1 Muka jam

9.5.2 Unit jam dan minit

9.5.3 Waktu dalam jam dan minit

9.5.4 Tempoh masa dalam jam dan minit

9.6 Menyelesaikan masalah yang melibatkan tempoh masa

9.6.1 Masalah harian

10. BENTUK DAN RUANG

10.1 Menamakan bentuk-bentuk dua matra

10.1.1 Jenis bentuk dua matra

10.2 Menamakan bentuk-bentuk tiga matra

10.2.1 Jenis bentuk tiga matra

11. UKURAN PANJANG

11.1 Menyatakan ukuran panjang

11.1.1 Ukuran panjang dalam unit relatif dan metrik

a. Relatif

b. Metrik

11.2 Menyelesaikan masalah

11.2.1 Ukuran dan jarak yang berkaitan dengan kehidupan harian

12. JISIM

12.1 Menyatakan berat dalam unit metrik

12.1.1 Gram dan kilogram

12.2 Menyelesaikan masalah

12.2.1 Berat yang berkaitan dengan kehidupan harian

13. ISIPADU CECAIR

13.1 Menyatakan isipadu dalam unit metrik

13.1.1 Mililiter dan liter

13.2 Menyelesaikan masalah

13.2.1 Isipadu yang berkaitan dengan kehidupan harian

14. PECAHAN

14.1 Menamakan pecahan

14.1.1 Jenis pecahan

14.2 Menyelesaikan masalah

14.2.1 Pecahan yang berkaitan dengan kehidupan harian

15. PENGGUNAAN ALAT DAN TEKNOLOGI

15.1 Menggunakan alat dan teknologi dalam matematik

15.1.1 Abakus / dekak-dekak

15.1.2 Kalkulator

15.2 Menyelesaikan masalah

15.2.1 Alat dan teknologi dalam kehidupan harian

Monday, December 7, 2009

LAGU SEBAGAI SET INDUKSI OR MERUMUSKAN PnP...

KWN2 GURU SEMUA...
Nie salah satu lagu sebagai pemangkin dan menceriakan pelajar...
Pelajar2 memang suke sangat untuk menyanyikan dan menggayakan lagu ini...
so, kwn2 sume boleh la ambil lagu nie sebagai set induksi atau pun mencari fun dalam proses PnP...
Hopefully, berguna untuk kita semua...